Осадчук Тетяна Романівна

Кандидат мистецтвознавства,

Доцент кафедри сценічного мистецтва і хореографії

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народилась 18 березня 1988 року в м. Городенка (Івано-Франківська область).

З 2005-2010 навчалась на кафедрі театрального мистецтва та хореографії Інституту мистецтв ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” за спеціальностю “Театральне мистецтво” та отримала кваліфікацію “Режисер естради і масових свят”.

2010 – 2013 рр. навчання в аспірантурі на кафедрі дизайну і теорії мистецтва (з відривом від виробництва) Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури. Науковий керівник – канд. іст. наук, професор А. В. Грицан. Тема дисертації “Творчість Федора Стригуна у контексті театрального мистецтва України 60 – 90 років ХХ – початку ХХІ століття”.

Публікується у міжнародних і українських наукових виданнях, бере участь у Всеукраїнських наукових конференціях:

 

НАУКОВІ ПРАЦІ:

 1. Осадчук Т. Р. Національні концепти в режисерській творчості Ф. Стригуна / Вісник Прикарпатського університету. 10-річчю Інституту мистецтв присвячується: Мистецтвознавство, 2011. – Вип. 23. – С. 102 – 107
 2. Осадчук Т. Р. Феномен творчості Федора Стригуна / Т. Р.Осадчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. №1. – 2011. – С. 154 – 160
 3. Осадчук Т. Р. Оперета в режисерській творчості Федора Стригуна: традиції та новаторство /Spheres of culture. Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies / Maria Curie-Sklodovska University – Lublin: ISSN 2300-1062. – № 8. – 2014. – 567 p.
 4. Осадчук Т. Р. «Наталка Полтавка» І.Котляревського у художній рецепції та режисерській реінтерпретації Федора Стригуна / Т. Осадчук. – Ч. 2. – Вісник Прикарпатського університету: Мистецтвознавство, 2014. – Вип. 28-29. – С. 178 – 183
 5. Осадчук Т. Р. Передумови творчого покликання Федора Стригуна / Т. Осадчук. – Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – К.: Міленіум, 2016. – № 1. – 140 с.

 

МАТЕРІАЛИ ТЕЗ КОНФЕРЕНЦІЙ:

 1. Осадчук Т.Р. «Етапи творчої еволюції Федора Стригуна» – Сучасна наука ХХІ століття: матеріали сьомої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – 16-18 червня. – Ч. ІІІ. – Київ: 2011. – 84 с.
 2. Осадчук Т.Р. «Актуальність репертуарної політики Ф.Стригуна у період незалежності України» – Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку: матеріали міжнародної наукової конференції (22-23 листопада 2012 р.)  / Харк. держ. акад. культури; відп. за вип. Н. М. Кушнаренко. – Х.: ХДАК, 2012. – 360 с.
 3. Осадчук Т.Р. «Визначальні риси режисури Федора Стригуна в опереті “Шаріка”» – ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук», 29-30 листопада 2013 р.: [матеріали] / наук. ред. О.Ю, Висоцький. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2013. – Ч. ІІ – 147 с.
 4. Осадчук Т.Р. ««Спадщинне ядро» як один із провіднихкритеріїв впливу на творчу самосвідомість Федора Стригуна» – Информационные технологии в жизни современного человека «Культура и религия в ХХІ веке: проблемы и перспективы», 14 июня 2013 г.: [материалы ІІІ международной научно-практической конференции] / отв. ред. Зарайский А.А. – Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2013. – С. 77-79
 5. Осадчук Т.Р. «Самоосвіта як один із шляхів становлення професійної майстерності Федора Стригуна» – Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції: Зб. матеріалів ХVІ Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 25-26 квітня 2013 р.; у 2-х т. / Редкол.: І.І.Тимошенко (відп.ред.) та ін. – К.: Вид-во Європейського університету, 2013. – Т. 2 – 232 с.
 6. Осадчук Т.Р. Національні концепти у режисерській творчості Федора Сригуна (період незалежності України) – виступ на звітній науковій конференції викладчів, докторантів, аспірантів університету за 2011 рік. – ПНУ ім. В.Стефаника, 2012
 7. Художня рецепція та режисерська реінтерпретації оперети «Наталка Полтавка» у постановці Федора Стригуна – програма Всеукраїнської науково-практичної конференції «Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки». – 25-26 жовтня, 2013

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Розробник комплексу методичного забезпечення  з дисципліни “Сценічна мова”.

Забезпечує викладання дисциплін: “Сценічна мова”, “Режисура естради та масових свят”, “Сценарна майстерність”.

 

ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

2009 р. – лауреат XVIII Всеукраїнського конкурсу читців поезії Тараса Шевченка в (м. Київ).

Активна учасниця мистецького життя університету. Ведуча інститутських та університетських заходів – День знань (Посвята першокурсників), День університету, День відкритих дверей, Міжнародні конференції, де присутні делегації із Польщі, США, ведуча Відкритого конкурсу молодих акторів імені О. Затварської,  Всеукраїнського конкурсу молодих вокалістів імені Ірини Маланюк, XVIII Всеукраїнського конкурсу читців поезії Тараса Шевченка в (м. Київ) та ін.

Сьогодні Тетяна Осадчук плідно втілює творчі задуми на ниві рідної Альма Матері, працює зі студентами, виховує нову плеяду творчих особистостей.