Федорків Оксана Петрівна

Кандидат мистецтвознавства,

Старший викладач

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

У 1995 р. закінчила Івано-Франківське музичне училище імені Дениса Січинського. У 2000 р. — Прикарпатський університет імені Василя Стефаника і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Музичне мистецтво” та здобула кваліфікацію диригента, викладача музики. У 2004 р. закінчила факультет перепідготовки кадрів Прикарпатського університету імені Василя Стефаника та здобула кваліфікацію бухгалтер-економіст.

26 червня 2014 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 «Теорія та історія культури» на тему «Динаміка професіоналізації української музичної освіти в Галичині першої половини 20 століття» в спеціалізованій раді Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка.

  1. Федорків О. П. Галицька преса першої третини ХХ століття як один з рефлекторів процесу професіоналізації музичної освіти / О. Федорків // Наукові записки Тернопільського Національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка : збірка статей. Серія : Мистецтвознавство. – Тернопіль : ТНПУМ ім. В. Гнатюка, 2012. – Вип. 1. – С. 3–11.
  2. Федорків О. Діяльність Василя Барвінського в контексті професіоналізації музичної освіти першої половини ХХ ст. в Галичині / О. Федорків // Наукові записки Тернопільського Національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка : збірка статей. Серія : Мистецтвознавство. – Тернопіль : ТНПУМ ім. В. Гнатюка, 2012. – Вип. 3. – С. 9–28.
  3. Федорків О. Публіцистична спадщина Василя Барвінського / О. Федорків // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Українська музична культура на сучасному етапі: трансформація традиційних і академічних форм». – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – С. 43–47. 4.Федоркив О. Понятие «професионализация музыкального образования», его составляющие и научные интерпретации в контексте музыкальной культуры Галичины первой половины ХХ века / О. Федоркив // Europaische Fachhochschule. European Applied Sciences. – Stuttgart: ORT Publishing, 2013. – № 9–1. – S. 6–9.