Практичні заняття он-лайн.

Проведення практичного заняття з предмету Український народно-сценічний танець он-лайн

на 2 та  3 курсах спеціальності 024 “Хореографія”