Здача Державної атестації “Комплексний іспит за фахом” ОР бакалавр 024 Хореографія