Олексюк Галина Василівна

 

 

Старший викладач

кафедри сценічного мистецтва і хореографії

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

1988-1992 рр. – навчалася на фортепіанному відділі Івано-Франківського державного музичного училища ім. Д. В. Січинського (диплом з відзнакою).
У 1997 р. отримала диплом спеціаліста з відзнакою, успішно закінчивши музично-педагогічний факультет Прикарпатського університету імені В.Стефаника за спеціальністю «Музика і художня культура».
У 2012 р. здобула другу вищу освіту у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника», отримавши диплом магістра за спеціальністю «Українська мова і література».
Педагогічну діяльність розпочала з 1991 р. як викладач фортепіано і концертмейстер ДМШ №3 імені А. Кос-Анатольського м.Івано-Франківська.
1997-2005 рр. – концертмейстер Івано-Франківського державного музичного училища ім. Д. В. Січинського.
Трудовий шлях на кафедрі театрального мистецтва і хореографії Інституту мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника» розпочала у вересні 2005 р.
З 2005 р. – асистент кафедри, з 2009 р. – викладач, з 2018 р. – старший викладач кафедри сценічного мистецтва і хореографії Навчально-наукового Інституту мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника».
За активну участь у процесах розвитку Навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, значний особистий внесок у розвиток науки, освіти і культури Прикарпаття та з нагоди 20-річного Ювілею Навчально-наукового інституту мистецтв 07.05.2021 р. вручено Подяку.

НАУКОВІ СТАТТІ.

  1. Олексюк Г. Рецепція музичних творів крізь літературно-художню призму /Г. Олексюк // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – Івано-Франківськ, 2009. – Вип. 2 (6). – С. 255-261.
  2. Олексюк Г. Панмузичність драматургії О. Олеся / Г. Олексюк // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 2 (26). – С. 255-267.
  3. Олексюк Г. Музика як засіб образотворення в драматургії М. Куліша / Г.Олексюк // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – Івано-Франківськ, 2015. –Вип. 2 (30). – С. 388-397.
  4. Олексюк Г. Музичні елементи ритмічної організації драматичної дії у п’єсах В. Винниченка та І. Кочерги «Пісня Ізраїля» і «Свіччине весілля» / Г. Олексюк // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 3 (39). – С. 258-267.
  5. Олексюк Г. Взаємодія словесного і музичного мистецтв у драматургічному творі: деякі теоретичні аспекти функціонування п’єси / Г. Олексюк // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 4 (40) 2017, 3 (47) 2018. – С. 351-358.
  6. Олексюк Г. Музичність як елемент драматургічного мислення О. Олеся / Г.Олексюк // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 2 (26). – С. 305-310.
  7. Олексюк Г. В. Взаємодія літератури і музики: теоретико-методологічний аспект // Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2019 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». (6–8 квітня 2020 р., м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2020. – С. 342-343.
  8. Kukuruza N., Marusyk N., Fedorkiv O., Vasiruk S., Oleksiuk H. (2021). The semiosphere of the art of the artistic word in ukrainian stage culture in the second half of the 20th – beginning of the 21st centuries. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Special Issue 11/01-XV, pp. 83–86.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін «Музична грамота і ансамблевий спів», «Вокальний ансамбль», «Сценічний спів», «Культура сценічного мовлення», «Світова і українська драматургія», здійснює керівництво навчальною і виробничою практиками студентів. Здійснює підготовку студентів до участі у наукових конференціях. Виконує обов’язки куратора академічної групи. Бере участь у роботі екзаменаційних комісій з прийому на навчання, секретар ДЕК.

Пройшла міжнародне стажування (комплексне підвищення кваліфікації) тривалістю 180 годин (6 кредитів ECTS), яке відбулося на базі Міжнародного Історико-Біографічного Інституту (Дубай – Нью-Йорк – Рим – Єрусалим – Пекін) з 12 серпня 2021 року до 12 жовтня 2021 року (Сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування) № 2183 виданий 12.10.2021 р. та засвідчує отримання Міжнародного освітнього гранту № EG/U/2021/08/12). Тема стажування: Together with Outstanding Leaders of Modernity: Values,
Experience, Knowledge, Competences and Technologies for Formation of the Successful Personality and Transformation of the World» (Разом із Визначними Лідерами Сучасності: Цінності, Досвід, Знання, Компетентності і Технології для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу).

Пройшла онлайн навчання, що підтверджено сертифікатами: на платформі Coursera: Developing Your Musicianship (Berklee College of Music), сертифікат видано 15.06.2020 р., Fundamentals of Music Theory (The University of Edinburgh), сертифікат видано 21.11.2020 р.; на платформі Prometheus «Осмислені й переосмислені», сертифікат видано 26.05.2020 р.; «Культура та політика: багатозначність (взаємо)зв’язків, сертифікат видано 11.11.2020 р.; «Навчаймось вчитись: Потужні розумові інструменти для опанування складних предметів» тривалістю 30 годин (1 кредит ECTS), сертифікатом видано 24.03.2021; «Думай інакше: Зламай перешкоди на шляху до навчання та відкрий мвій прихований потенціал», сертифікат видано 06.12.2022.

Регулярно підвищує кваліфікацію на конференціях, вебінарах, тренінгах, що підтверджено сертифікатами: Всеукраїнська інтернет-конференція «Ефективна взаємодія в освіті: інструменти та прийоми», свідоцтво № К31-890201 від 16. 05. 2020 р.; І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення», сертифікат № МІК 3-217 28-29 травня 2020 р.; Міжнародна науково-практична онлайн конференція " Педагогічні інновації та інструменти. Техніки для особистого та психологічного розвитку", сертифікат № 456455735-6 від 26.06.2020 р.; Всеукраїнська наукова онлайн конференція "Українське сценічне мистецтво: актуальність питань інтеґрації у світовий культурно-мистецький простір XXІ сторіччя" (14-15 листопада 2022 р.); Онлайн семінар «Цифрові інструменти Google для науковців» (онлайн-семінар проводився Google спільно з Міністерством освіти та науки України 19.11.2020 р.). вебінари: платформа BrightTALK: «Перші кроки у Scopus», сертифікат від 27.10.2020 р., «Починаємо з пошуку літератури у Scopus», сертифікат від 27.10.2020 р., «Ви та ваші колеги у Scopus», сертифікат від 28.10.2020 р., «Журнали: доброго не буває забагато», сертифікат від 12.11.2020 р.; платформа «На урок»: «Використання сервісу Zoom для проведення дистанційних занять» тривалістю 2 години (0,06 кредиту ECTS), свідоцтво №В250-890201 від 25.03.2020 р., «Організація дистанційного навчання у кризових умовах: за результатами 1-го тижня» тривалістю 2 години (0,06 кредиту ECTS), свідоцтво № В252-890201 від 01.04.2020 р., «Використання
сервісу Edmodo під час дистанційного навчання» » тривалістю 2 години (0,06 кредиту ECTS), свідоцтво № В260-890201 від 14.04.2020 р., «Друге дихання» в дистанційному навчанні: узагальнення та нові ідеї» тривалістю 2 години (0,06 кредиту ECTS), свідоцтво № В274-890201 від 22.04.2020 р., «Онлайн- сервіси для дистанційної роботи: Google Meet, Skype, Zoom» тривалістю 2
години (0,06 кредиту ECTS), свідоцтво № В376-890201 від 11.11.2020 р.; «Використання сервісів Renderforest та InShot для створення навчальних відеороликів на смартфоні» тривалістю 2 години (0,06 кредиту ECTS), свідоцтво № В413-890201 від 30.01.2021. Тренінг «Цифрові інструменти в онлайн та офлайн навчанні» на базі Центру інноваційних освітніх технологій «PNU EcoSystem» ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», сертифікат від 20.08.2020 р.