Марусик Наталія Іванівна

Кандидат мистецтвознавства,

Доцент кафедри сценічного мистецтва і хореографії

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народилася   9 січня 1977 року в смт Заболотів, Снятинського району.

У 1994 році закінчила із золотою медаллю Заболотівську ЗОШ, і в тому ж році вступила на педагогічний факультет Прикарпатського Національного Університету імені Василя Стефаника, спеціальність початкове навчання і хореографія.

Після закінчення університету – з 1999 р. – працювала в Івано-Франківську викладачем хореографічних дисциплін у школі-ліцеї N23 та Дитячій хореографічній школі – філії Української академії танцю.

З 2004 року – асистент кафедри мистецьких дисциплін Прикарпатського Національного університету імені Василя Стефаника.

У 2019 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Гуцульська хореографія як складова національних мистецько-культурних процесів кінця XIX-XXI століття».

На сьогоднішній день працюю на посаді доцента  кафедри сценічного мистецтва і хореографії.

Авторка багатьох наукових праць та досліджень.

 1. Ритміка і хореографія як засіб естетичного виховання молодших школярів / Н.Марусик // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2007. – Вип.XIII-XIV. – Ч.2. – С.74-82.
 2. Формування гармонійно розвиненої особистості школяра на уроках ритміки і хореографії в початковій школі / Н.Марусик // Мистецтво в сучасній школі: проблеми і пошуки. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2007. – С.82-89.
 3. Розвиток природних задатків школяра як один із головних засобів розкриття хореографічного таланту особистості  / Н.Марусик // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка: зб. наук. праць. – Харків-Луганськ, 2008. – С.52-61.
 4. Взаємодія і синтез навчальних дисциплін як прогностична тенденція розвитку системи хореографічної освіти / Н.Марусик // Мистецтво в сучасній школі: проблеми і пошуки. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2008. – С.74-81.
 5. Історія розвитку гуцульського народного танцю / Н.Марусик // Збірник наукових праць КНУКіМ, 2008. – С.93-101.
 6. До проблеми підготовки керівників дитячих хореографічних колективів у педагогічному вузі / Н.Марусик // Мистецтво в сучасній школі: проблеми і пошуки. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2009. – С.91-98.
 7. Взаємодія традиційних і інноваційних методів у підготовці педагогів-хореографів – керівників дитячих танцювальних колективів на мистецьких спеціальностях у педагогічному вузі / Н.Марусик // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в контексті Болонського процесу. – Херсон: ХДУ, 2009. – С.184-194.
 8. Український народний одяг (Західні етнографічні регіони) / Н.Марусик, Б.В.Стасько  // Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2009. – 120 с. Гриф  Міністерства освіти і науки України (лист від 04.12.2008 р. №1.4/18-Г-2628)
 9. Митці народної хореографії Прикарпаття / Н.Марусик, Б.В.Стасько  // Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2009. – 164 с.
 10. Роман Гарасимчук та його автентичні  «Танці Гуцульські» / Н.Марусик, Б.В.Стасько // Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2010. – 284 с. Гриф  Міністерства освіти і науки України (лист від 09.12.2009 р. №1/1-І-10143)
 11. Взаємодія і синтез навчальних дисциплін як прогностична тенденція розвитку системи хореографічної освіти /  Н.Марусик // Теоретичні та методичні засади підготовки вчителів мистецьких дисциплін  в системі національної освіти України: регіональний аспект: зб. наук. Статей. – Бердянськ:  БДУ, 2011. – С.192-197.
 12. Становлення сценічних форм гуцульського автентичного танцю / Н.Марусик // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ, 2010. – Вип.XVII-XVIII.  – С.221-235.
 13. Василь Авраменко – плюси і мінуси творчої діяльності / Н.Марусик // Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в контексті вищої освіти в Україні: зб. наук. статей. – Херсон: ХДУ, 2011.  – 131-139.
 14. Символіка форм танцювання у гуцульській хореографічній культурі / Н.Марусик // Наукова педагогічна думка: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Хореографія у мистецько-освітньому просторі України». – Рівне, 2011. С. 212-220.
 15. Сучасний стан гуцульської автентичної хореографії / Н.Марусик, Л.І.Серганюк  // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Традиційна культура українського народу в ХХІ столітті: стан та перспективи розвитку». – К.: ДАКККіМ, 2012. – С.112-118.
 16. Гуцульська хореографія у контексті загальної та фахової освіти. «Педагогіка музичного мистецтва, художньої культури та хореографії у контексті інтернаціоналізації освіти». [зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Мелітополь, 2017)]. Мелітополь: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2017. С.68-75.
 17. Гуцульська хореографія як представницький репертуарний компонент у мистецьких євроінтеграційних процесах. Вісник Прикарпатського університету: мистецтвознавство. [зб. наук. статей / редкол. В. Дутчак, О. Козаренко та ін.]. Івано-Франківськ, 2017. Вип. 35, С. 71-77.
 18. Вокально-хореографічні колективи Гуцульщини у мистецьких євроінтеграційних процесах. Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки: [зб. наук. статей]. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2015. Ч. 2. С. 158-162.
 19. Формування науково-методичної базу гуцульської хореології та хореографічної педагогіки. Вісник Львівського університету: мистецтвознавство. [зб. наук. статей / редкол. А. Єфіменко, Н. Жукова та ін.]. Львів, 2015. Вип. 16, ч. 2. С. 161-170.
 20. Педагогічні аспекти професійної підготовки майбутніх вчителів ритміки і хореографії. Театральне і хореографічне мистецтво України в контексті світових соціокультурних процесів: [зб. матеріалів ІІI Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 2006)]. Київ: КНУКіМ, 2006. С.88-91.
 21. Від нового типу педагога-хореографа до нового змісту його підготовки. Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка: [зб. наук.праць]. Луганськ:Луганський державний інститут культури і мистецтв, 2006. Вип.6. С. 52-61.
 22. Професіоналізація форм застосування засобів гуцульського танцю: на прикладі вокально-хореографічного колективу “Гуцулія”. Актуальні питання гуманітарних наук. [Міжвузівський зб. наук. праць мол. вчених]. Дрогобич: державний педагогічний університет імені І. Франка, 2020. Вип. 31. С. 166-172.

Член Національної хореографічної спілки України