Васірук Світлана Омелянівна

 

Старший викладач кафедри сценічного мистецтва і хореографії

ORCID

Web of Science

GOOGLЕ АКАДЕМІЯ

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народилася 13 червня 1963р в м. Петровське Краснолучського  району Луганської області.

Середню спеціальну освіту і кваліфікацію «Культурно-освітній працівник, керівник самодіяльного  хореографічного колективу» здобула в Калуському училищі культури (1981р).

Закінчила Київський державний інститут культури і мистецтв (спеціальність «Хореографія»)  (1985р).

З 1985 по 1990рр працювала викладачем в Калуському училищі культури.

З 19990р  асистент, старший викладач Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 2004 року – старший викладач Інституту мистецтв.

З 2015 – завідувач секції хореографії кафедри сценічного мистецтва і хореографії.

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки (2005).

Забезпечує викладання  дисциплін: «Класичний танець», «Історико-побутовий танець»,  «Дуетно-сценічний танець», «Тренаж» ,«Партерний екзерсис».

Авторка навчально-методичних посібників «Класичний танець» (2009р), (2011р), «Історико-побутовий танець» (2012р).

Пройшла науково-педагогічне стажування на кафедрі режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка (2015).

В доробку понад 15 публікацій у фахових та інших українських наукових виданнях. Основні напрямки наукових досліджень:   методика викладання класичного танцю у вищих навчальних закладах мистецького спрямування;  проблема підготовки викладачів фахових  дисциплін, артистів балету, керівників хореографічних колективів.

Учасниця міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій.

Член національної спілки хореографів України;

Активний учасник  методичної творчої лабораторії викладачів, студентів – хореографів Навчально-наукового інституту мистецтв, та викладачів і учнів Івано-Франківської дитячої хореографічної школи.

Проводить лекційно-практичних заняття  для слухачів курсів підвищення кваліфікації керівників хореографічних гуртків закладів позашкільної освіти  Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти .

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ.

 1. Класичний танець:навчально-методичний посібник/ С.О.Васірук.- Івано- Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2009.-260с.
 2. Історико-побутовий танець: навчально-методичний посібник для студентів мистецьких спеціальностей вищих навчальних закладів /С.О.Васірук.- Івано-Франківськ: Прикарпатський національнийуніверситет імені Василя Стефаника, 2012.-184с. іл.
 3. Класичний танець:навчально-методичний посібник/ С.О.Васірук.- 2-ге вид.,переробл. та доповн.- Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,2011.-260с.

 

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ.

 1. Васірук С.О.  Роль і місце класичного танцю в дитячих  колективах сучасної хореографії// Проблеми сучасності: культура, мистецтво,педагогіка: зб.наук.пр.- вип..6.- Луганський державний інститут мистецтва та культури, 2006 – С.5-13.
 2. Васірук С. О. Розвиток особистісних якостей студентів засобами класичного танцю/ Васірук С. О. //Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка.вип. XIII–XIV.Івано-Франківськ:ВДВ ЦІТ, 2007 р.
 3. Васірук С.О.  Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів на заняттях із класичного танцю//Збірник наукових праць Педагогічні науки – вип..LVIII –Херсонський держаний університет, 2011 – С.303-309.
 4. Васірук С.О.  Актуальні проблеми мистецько-педагогічної освіти майбутніх викладачів хореографічних дисциплін//Нова педагогічна думка:науково-методичний журнал №4 – Рівненський державний гуманітарний університет, 2012 – С.123-125.
 5. Васірук С.О.   Класичний екзерсис  як засіб формування професійних навичок майбутніх фахівців- хореографів//Нова педагогічна думка:науково-методичний журнал №2 – Рівненський державний гуманітарний університет, 2012 – С.198-201.
 6. Васірук С. О. Актуальні проблеми мистецько-педагогічної освіти майбутніх викладачів хореографічних дисциплін / Васірук С. О.// Нова педагогічна думка частина 4.- Рівне: РПІПО, 2013;
 7. Васірук С.О.   Науково-пошуковий підхід  до формування професійних навичок майбутнього педагога-хореографа на матеріалі класичного танцю// вісник Львівського університету . Серія мистецтво, випуск 14, 2014 –С.274-279.
 8. Васірук С. О. Шляхи підвищення рівня професійно-педагогічної культури фахівців хореографічного мистецтва / Васірук С.О. //Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва. Херсон, 2017.

УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЯХ.

 1. ІІІ всеукраїнська науково-практична конференція «Театральне і хореографічне мистецтво України в контексті світових соціокультурних процесів». 13-14 квітня 2006р.м.Київ.

Васірук С.О.   А.Я. Ваганова та її методика викладання класичного танцю.

 1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Хореографічне мистецтво в системі художньої освіти в Україні» Івано-Франківськ, 2007.

Васірук С. О. Танцювальний екзерсис в системі гармонійного розвитку тіла танцівника.

 1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в контексті вищої освіти в Україні» 23-24 квітня, 2010. М. Херсон.

Васірук С.О. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів на заняттях з класичного танцю.

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Хореографія в мистецько-освітньому просторі  України. 14-15 березня 2011р. м.Рівне.

Васірук С.О.   Класичний екзерсис  як засіб формування професійних навичок майбутніх фахівців- хореографів.

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Хореографія в мистецько-освітньому просторі : ретроспектива традицій та тенденцій розвитку. 12-13 березня 2012р.м.Рівне.

Васірук С.О.  Актуальні проблеми мистецько-педагогічної освіти майбутніх викладачів хореографічних дисциплін.

 1. Виступ на науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва» м.Херсон 2017р.

Васірук С.О.    Шляхи підвищення рівня професійно педагогічної культури фахівців хореографічного мистецтва.

      7.  Виступ на Першому Всеукраїнському науково-практичному семінарі “Вдосконалення освітніх програм з хореографії: практичні аспекти” 27 листопада 2020 р. Умань.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІН

 1. “Класичний танець”;
 2. “Історико-побутовий танець”;
 3. “Тренаж”

Приймала активну участь у підготовці та проведенні Всеукраїнського науково-методичного семінару “Збереження та розвиток народно-сценічного танцю регіонів України” що відбувся у місті Івано-Франківську 30 – 31 жовтня 2009 р за ініціативи Національної хореографічної спілки України та за підтримки Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Івано-Франківського обласного осередку НХСУ.

Балетмейстер-постановник ансамблю танцю «Дивоцвіт» інституту мистецтв.

Постійний член журі Всеукраїнського фестивалю естрадно-спортивного танцю «ФЕСТ».

Постійний балетмейстер “Галицьких  балів”,  здійснює дослідження хореографічної складової балів на Західній Україні початку ХХ століття,  відроджує та пропонує глядачам ряд старовинних танців.