Федорків Оксана Петрівна

 

 

Доцентка кафедри сценічного мистецтва і хореографії,

кандидатка мистецтвознавства

 

 

ORCID

GOOGLE АКАДЕМІЯ

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

У 1995 р. закінчила Івано-Франківське музичне училище імені Дениса Січинського.

У 2000 р. — Прикарпатський університет імені Василя Стефаника і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Музичне мистецтво» та здобула кваліфікацію диригента, викладача музики.

З 2007 по 2010 рр. – навчання в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
26 червня 2014 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 «Теорія та історія культури» на тему «Динаміка професіоналізації української музичної освіти в Галичині першої половини 20 століття» в спеціалізованій раді Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка.

  1. Федорків О. Марія Ігнатюк : Творча динаміка та акмеологічні константи діяльності. Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку. Науковий збірник, напрям : Мистецтвознавство, вип. 42, Рівне : РДГУ, 2022. С. 144-151.
  2. Федорків О.  Акмеологічні константи діяльності Марії Ігнатюк – мисткині та педагога. Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2021 рік Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 4–5 квітня 2022 р., м. Івано-Франківськ. Електронне видання. Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2022. С.204-206.
  3. Деякі аспекти професіоналізації музичної освіти Галичини першої третини ХХ сторіччя. Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2020 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 5–9 квітня 2021 р., м. Івано-Франківськ. Електронне видання. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2021. С.259-261.
  4. Kukuruza N., Marusyk N., Fedorkiv O., Vasiruk S., Oleksiuk H. (2021). The semiosphere of the art of the artistic word in ukrainian stage culture in the second half of the 20th – beginning of the 21st centuries. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Special Issue 11/01-XV, pp. 83–86.
  5. Федорків О. Публіцистична спадщина Василя Барвінського. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Українська музична культура на сучасному етапі: трансформація традиційних і академічних форм». Івано-Франківськ; Фоліант, 2013. С. 43–47.
  6. Федорків О.П. Галицька преса першої третини ХХ століття як один з рефлекторів процесу професіоналізації музичної освіти. Наукові записки Тернопільського Національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка : збірка статей. Серія: Мистецтвознавство. Тернопіль : ТНПУМ ім. В. Гнатюка, 2012. Вип. 1. С. 3–11.
  7. Федорків О. Діяльність Василя Барвінського в контексті професіоналізації музичної освіти першої половини ХХ ст. в Галичині. Наукові записки Тернопільського Національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка : збірка статей. Серія: Мистецтвознавство. Тернопіль: ТНПУМ ім.В.Гнатюка, 2012. Вип. 3. С. 9–28. 16.
  8. Федорків О. Ідея професіоналізму в діяльності галицьких музичних товариств 1930-х років (на прикладі СУПроМу та Музикологічної комісії Наукового товариства ім. Т. Шевченка). Вісник Прикарпатського університету ім. В. Стефаника: збірка статей. Серія Мистецтвознавство. Івано-Франківськ: РВ ПУМ, 2010. Вип. 19–20. С. 173–179.
  9. Федоркив О. Понятие «професионализация музыкального образования», его составляющие и научные интерпретации в контексте музыкальной культуры Галичины первой половины ХХ века. Europaische Fachhochschule. European Applied Sciences. Stuttgart: ORT Publishing, 2013. № 9–1. pp. 6–9.Федорків О. Проблема становлення професіоналізму в музичному мистецтві Галичини першої третини ХХ ст. у публіцистично-критичній спадщині Станіслава Людкевича. Вісник Прикарпатського університету ім. В. Стефаника: збірка статей. Сер. Мистецтвознавство. Івано-Франківськ : РВ ПУМ, 2008. Вип. ХІV. С. 53–57.
  10. Федорків О. Василь Барвінський – промотор культурно-освітнього простору Галичини першої половини ХХ ст.. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Видатні постаті науки, культури і освіти України». Київ, 2008. С. 267 –270

Член Національної спілки театральних діячів України.
Організаторка концерту студентів кафедри сценічної майстерності і хореографії в рамках святкування 20-річчя кафедри (м. Івано-Франківськ, філармонія, липень 2022 р.)
Артистка муніципального камерного хору «Галицькі передзвони» з 2015 року
Організаторка проведення конкурсу літературно-музичних композицій «У соборі Франкового слова» з нагоди відзначення 160-ї річниці від дня народження та 100-річчя від дня смерті Івана Яковича Франка (м. Тлумач, міський будинок культури, червень 2016 р.)
З 1992 р. – постійний учасник Архієрейського хору (м. Івано-Франківськ, Катедральний собор Покрови Пресвятої Богородиці)
З 1996 р. – керівник дитячого хорового колективу (м. Івано-Франківськ, Катедральний собор Покрови Пресвятої Богородиці)
З 2000 р. – керівник вокального колективу «Любисток» міського Центру дитячої та юнацької творчості
Вчитель музики і співів, керівник вокального гуртка в ЗСШ І-ІІІ ст. №1 м. Івано-Франківська
Переможець (3 місце) в обласному конкурсі вчителів музики (2001 р.) – м. Івано-Франківськ
З 2014 р. – викладач кафедри сценічного мистецтва і хореографії Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

E-mail: oksigen76@gmail.com; oksana.fedorkiv@pnu.edu.ua

Тел: +380673387748

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника