Силабуси 024 Хореографія

Силабус Мистецтво балетмейстера 2022-2023

Силабус навчальної дисципліни ‪Теорія і методика викладання класичного танцю танцю 2022-2023

Силабус навчальної дисципліни ‪Партерний екзерсис 2022-2023

Силабус навчальної дисципліни ‪Історико-побутовий танець 2022-2023

Силабус навчальної дисципліни Ансамбль народного танцю 2022-2023

Силабус навчальної дисципліни Теорія і методика викладання українського народно-сценічного танцю 2022