Прокоп’як Віра Богданівна

 

 

Доцентка кафедри сценічного мистецтва і хореографії,

кандидатка мистецтвознавства

 

ORCID

GOOGLE  АКАДЕМІЯ

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народилась 25 червня 1991 року в м. Городенка (Івано-Франківська область).

Випускниця  кафедри театрального та хореографічного мистецтва Інституту мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 2012 року (спеціальність – «Театральне мистецтво», кваліфікація – «Режисер естради і масових свят»).

У 2012 – 2017 рр. навчалася в аспірантурі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури (мистецтвознавство). У 2020 р. захистила кандидатську дисертацію під науковим керівництвом кандидата історичних наук, професора А. В. Грицана. З 2012 року працює асистентом кафедри театрального та хореографічного мистецтва (з 2017 року – кафедра сценічного мистецтва і хореографії). У 2019 р. обіймала посаду заступника директора з навчально-виховної роботи і міжнародного співробітництва Навчально-наукового інституту мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

 1. Грицан Н.В., Прокоп’як В.Б. Поетичний театр як школа формування творчої особистості актора. Мистецтво у нелінійному просторі : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції / редкол.: З. М. Стельмащук (гол. ред.) та ін. Тернопіль: ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2023. С.225-227
 2. Hrytsan A., Hrytsan N., Osadchuk T., Prokopiak V., Vasyliuk (2022). The formation of the etno-cultural competence of future actors. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Special Issue 12/01/XХVІІ, pp. 19–21.
 3. Прокоп’як В.Б. Мовно-голосовий тренінг як важливий інструмент підготовки професійних акторів в сучасному освітньо-мистецькому просторі. Cultural studies, art history and musicology in the system of EU modern education: scientific and pedagogical internship proceeding, June 27 – August 7. Wloclawek, Republic of Poland, 2022. С.34-38
 4. Прокоп’як В. Українська театральна культура Галичини періоду окупації (1941–1944 рр.): дис. … канд. мист.: 26.00.01 – теорія та історія культури (мистецтвознавство). Івано-Франківськ, 2020. 214 с.
 5. Прокоп’як В. Українська театральна культура Галичини періоду окупації (1941–1944 рр.): автореф. дис. … канд. мист. Івано-Франківськ, 2020. 16 с.
 6. Прокоп’як В. Діяльність українських професійних театрів Станіславщини періоду німецько-фашистської окупації (1941-1944 рр.). Війна змінила все. Станіславів і Станіславівщина у період війни, окупації і «визволення» 1939-1945 / наук. ред. Адам А. Останек, Петро Гаврилишин. Варшава – Івано-Франківськ, 2019 р. Т. 2 : Адміністрація – Культура. С. 195–208.
 7. Прокоп’як В. Підготовка театральних кадрів у Галичині (1941–1944 рр.). Культура України. Серія: Мистецтвознавство.: зб. наук. пр. / за ред. В. М. ШейкоХарків : ХДАК, 2018. Вип. 59. С. 163–176
 8. Прокоп’як В. Театральне мистецтво у Галичині періоду німецької окупації (1941‒1944 роки)): джерела дослідження. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство / за ред. О. С. Смоляка. Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. № 2 (Вип. 37). С.142–152.
 9. Прокоп’як В. Аматорський театральний рух як чинник національно-культурного життя Галичини періоду німецької окупації (1941–1944). Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство / редкол.: П. Герчанівська, О. Самойленко, А. Кравченко та ін. Київ : Міленіум, 2016. Вип. 1 (6). С. 113–119
 10. Прокоп’як В. Роль українських організацій та фахових об’єднань у діяльності національних професійних театрів Галичини періоду німецької окупації (1941–1944 рр.). Spheres of C Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies / Ed. by Ihor Nabytovych. Lublin : Maria Curie-Sklodovska University, 2014. Vol. 8. P. 403–412.
 11. Прокоп’як В. Політика німецької окупаційної влади щодо українських професійних театрів у Галичині (1941–1944 рр.). Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис «Галичина» / редкол.: М. Кугутяк, І. Райківський, О. Єгрешій та інІвано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2013. Ч. 24. С. 326–331

Член Національної спілки театральних діячів України.

Член Вченої ради Навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Стипендіатка Президента України у сфері театрального мистецтва (УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №837/2023 Про призначення стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва)

У 2024 році була обрана до складу галузевої експертної ради (ГЕР)  галузі знань 02 “Культура і мистецтво” (спеціальність 026 “Сценічне мистецтво”)

Лауреат І премії Всеукраїнського конкурсу читців імені Т. Г. Шевченка (м. Київ, 2007 р.), лауреат ІІ премії Першого обласного конкурсу молодих акторів Оксани Затварської (м. Івано-Франківськ, 2011 р.). Як сценарист, режисер і ведуча неодноразово брала участь в університетських, міських та обласних мистецьких заходах – День Знань, День університету, концерти дуету акордеоністів “Концертіно”, Всеукраїнський конкурс молодих вокалістів імені Ірини Маланюк, 15-річчя Інституту мистецтв та ін.

Автор сценарію і режисер-постановник обласного літературно-мистецького дійства “Мамо, ти найдорожча за усіх” (творчий консультант – заслужений діяч мистецтв України, професор А.В.Грицан)