Прокоп’як Ігор Васильович

 

Викладач кафедри сценічного мистецтва і хореографії

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народився 25 червня 1991 року в с. Ясенів-Пільний (Городенківський район, Івано-Франківська область).

2008 р. -2013 р. –  навчався на кафедрі театрального мистецтва та хореографії Інституту мистецтв ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” за спеціальністю “Театральне мистецтво” та отримав кваліфікацію “Актор драматичного театру і кіно”.

2012 р – 2017 р. – аспірант кафедри дизайну і теорії мистецтва (з відривом від виробництва) ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури. Науковий керівник – канд. іст. наук, професор А. В. Грицан. Тема дисертації: “Театральна Шевченкіана у Галичині кінця 19 – першої третини 20 ст.”.

З 2012 року – асистент кафедри театрального та хореографічного мистецтва (з 2017 – кафедра сценічного мистецтва і хореографії).

З 2020 року – викладач кафедри сценічного мистецтва і хореографії.

Забезпечує викладання дисциплін: “Акторська майстерність та основи режисури”, “Тренінг”, “Сценічний рух”.

  1. Прокоп’як Ігор. Початки театральної Шевченкіани в Галичині (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) [Текст] / Ігор Прокоп’як // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, 2016. – № 1 (вип.34). – С.162-168.
  2. Прокоп’як Ігор Васильович. Інсценізації за творами Т.Г. Шевченка як різновид театральної Шевченкіани в Галичині на початку ХХ ст. / Ігор Васильович Прокоп’як // Гуманітарний корпус: зб. наук. статтей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії за матеріалами ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукові пошуки: актуальні проблеми теорії і практики» (29 квітня 2015 р.) – Вип.6.- Вінниця: ТОВ «Ніланд-ЛТД», 2016.- С.221-224.
  3. Прокоп’як Ігор. Т.Г Шевченко у духовному житті галицьких українців (ІІ пол. ХІХ- І. пол.. ХХ ст) – виступ на звітній науковій конференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2015 рік.– ПНУ ім. В.Стефаника, 2016 р.

ТЕКСТ