Квецко Ольга Ярославівна

Кандидат мистецтвознавства

Старший викладач кафедри сценічного мистецтва і хореографії

ORCID

Web of Science

GOOGLE АКАДЕМІЯ

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Квецко Ольга Ярославівна народилась 02 жовтня 1977 року у м.Калуш Івано-Франківської області

Навчалась та закінчила Калуське училище культури (1996).

Квецко Ольга Ярославівна  з 1995 року працює на посадах керівника хореографічного колективу Калуського ПТУ № 6, балетмейстера Школи класичного танцю імені В. Пісарєва Івано-Франківської обласної філармонії.

З 2001 року по 2007 рік навчалась в Київському Національному університеті культури і мистецтв за спеціальністю «Хореографія», де отримала диплом магістра.

З вересня 2002 року працює у Фаховому коледжі культури і мистецтв (м. Калуш) на посаді викладача хореографічних дисциплін, керівником ансамблю танцю «Мереживо», керівником ансамблю мажореток. З 2008 року по 2022 рік – головою циклової комісії викладачів хореографічних дисциплін.

З 2008 року працює балетмейстером Народного ансамблю пісні і танцю «Прикарпаття» палацу культури «Юність» м. Калуша Івано-Франківської області.

У 2016 році створила єдину в області Школу мажореток «Сузір’я», яка працює при п/к «Юність» м. Калуша Івано-Франківської області.

З 2014 по 2017 роки – аспірантка Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ).

В 2021 році захистила дисертацію на тему «Хореографічна культура бойків на Прикарпатті кінця ХХ – початку ХХІ століть» за спеціальністю «теорія та історія культури» та здобула науковий ступінь кандидата мистецтвознавства (доктор філософії).

В 2022 році працює  на посаді старшого викладача кафедри сценічного мистецтва і хореографії  Навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, керівником ансамблю танцю “Дивоцвіт”.

Член національної хореографічної спілки України.

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

Статті Web of Science

 1. Kukuruza N., Kvetsko O., Marusyk N., Vasiruk S., Kyrylchuk N.(2022). The specifics of the preservation and development of stage and choreographic forms in the environment of the Ukrainian diaspora in Canada in the late 20th and early 21st centuries. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Special Issue 12/02-XXX, pp.128‒132.
 2. Kvetsko O., Marusyk N., Vasiruk S., Fedorko O., Shumilova V.(2023). PRESERVATION AND DEVELOPMENT OF UKRAINIAN CHOREOGRAPHIC AND MUSIC FOLKLORE: CONNECTION BETWEEN TRADITION AND MODERNITY. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Special Issue13/02-XXXVIII, pp.128‒132.

Статті в наукових фахових виданнях, затверджених МОН України як фахові за напрямом «мистецтвознавство», які включені до міжнародних науково-метричних баз даних:

 1. Квецко О. Я. Збереження автентичності в хореографічних постановках Марії Ляшкевич та Федора Даниляка. Вісник НАКККіМ. Київ, 2016. № 1. С. 112–115.
 2. Квецко О. Я. Історична спадкоємність у збереженні фольклорного танцю етнографічних груп Прикарпаття. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: мистецтвознавство. Тернопіль, № 2. С. 44–51.
 3. Квецко О. Я. Автентичний танець як основне джерело створення хореографічної постановки. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2021. № 35. Т. 2. С. 43–49.
 4. Квецко О. Я. Педагогічні основи методики викладання хореографічних дисциплін. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: педагогіка та психологія. Мукачево, 2020. Т. 6 (2). С. 145–152.
 5. Квецко О. Я. Принципи хореографічної освіти в початкових мистецьких закладах. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. 2021. № 4. С. 113–117.

Статті в іноземних виданнях та наукових виданнях України, що включені до міжнародних науково-метричних баз:

 1. Kvetsko O. Retrospective analysis dance Bojko in the Carpathian region in the context of Ukrainian choreographic culture. Europen Journal of Arts, Austria. Vienna, 2017. № 1. Р. 76–79.
 2. Kvetsko О., Havelia O. Folklore as the primary of forming the boiko’s Europen Journal of Arts, Austria. Vienna, 2020. № 1. Р. 162–165.
 3. Квецко О. Я. Бойківський танець в контексті розвитку українського народно-сценічного танцю. Молодий вчений. № 27. С. 54–57.
 4. Квецко О. Я. Фольклорний танець як першооснова створення хореографічної композиції. Вісник Прикарпатського університету імені В. Стефаника. Серія: мистецтвознавство. Івано-Франківськ, 2017. № 2. С. 26–32.

 Тези конференцій

 1. Квецко О. Я. Автентичний бойківський танець як джерело наукових досліджень етнохореолога Р. Гарасимчука. Мистецька освіта в культурному просторі України ХХІ століття : матер. Міжнар. наук.-творч. конф. (Київ, Одеса, 28–30 квіт. 2015 р.). Київ : НАККІМ, 2015. С. 159–161.
 2. Квецко О. Я. Вплив творчої хореографічної роботи на розвиток особистості підлітків. Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства : матер. Міжнар. наук.-метод. конф. (Одеса, 13–14 жовт. 2017 р.). Одеса, 2017. С. 33–35.
 3. Квецко О. Я. Ретроспективний аналіз бойківського танцю на Прикарпатті в контексті розвитку української хореографічної культури. Особливості хореографа в сучасному соціокультурному просторі : матер. І Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19 трав. 2016 р.). Київ, 2016. С. 78–82.
 4. Квецко О. Я. Сучасний стан і тенденції розвитку бойківського хореографічного мистецтва на Прикарпатті. Сучасні соціокультурні та політичні процеси в України : матер. Всеукр. наук.-теор. конф. (Київ, 1 черв. 2016 р.). Київ, 2016. С. 32–35.
 5. Квецко О. Я. Тенденції розвитку бойківського танцю на Прикарпатті кінця ХХ – початку ХХІ століть. Хореографія ХХІ століття: мистецький та освітній потенціал : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 15–16 квіт. 2016 р.). Київ, 2016. С. 52–56.
 6. Квецко О. Я. Хореографічна культура бойків Івано-Франківської області як складова частина етнографічних груп Прикарпаття. Перспективи розвитку сучасної науки : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 4–5 груд. 2015 р.). Харків, 2015. С. 107–109.
 7. Квецко О. Я. Роль народно-сценічного танцю в системі професійної хореографічної підготовки. Theoretical and practical scientific achievements: research and results of their implementation : collection of scientific papers «Scientia» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference. Pisa, Italian Republic : NGO European Scientific Platform. 4, February 12, 2021. С. 130–133.
 8. Квецко О. Я. Хореографічне мистецтво України в умовах глобалізації: виклики війни. Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі : матер. VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 3 червня 2022 р.). Київ, 2022. С. 16–19.
 9. Квецко О. Я. Хореографічна культура Покуття на Прикарпатті кінця ХХ початку ХХІ століть. Збереження та розвиток української національної хореографічної культури: Зб. матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ 5-6 червня 2023 р. Київ. Вид-во «Олімпійська література», 2023. С 23‒28.
 10. Квецко О. Я. Хореографічна культура України як важливий чинник в умовах сьогодення. Мистецтво у нелінійному просторі : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 жовтня 2023 р.). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. С 263-265.

 

Квецко Ольга Ярославівна працювала керівником Народного ансамблю танцю «Мереживо»Фахового коледжу культури і мистецтв (м. Калуш), концертна діяльність якого відзначається високим професіоналізмом. Ансамбль став дипломантом ІІІ, ІV, V Всеукраїнських фестивалів народної хореографії імені П.П. Вірського (м. Київ – 2010 року, 2014 року); призером ІІ та ІІІ Всеукраїнського фестивалю – конкурсу народної хореографії імені Героя України Мирослава Вантуха (м. Львів – 2011 року, 2014, 2019 років); призером фестивалю «Галицькі передзвони» (м. Тернопіль – 2011 рік); золотим призером V Міжнародного фестивалю танцю «АRT-BOMB» (м. Харків – 2012 рік); призером VІ Міжнародного фестивалю «Містерія танцю» (м. Київ – 2012 рік); дипломантом І ступеня Всеукраїнського фестивалю – конкурсу хореографічного мистецтва «Радея – Денс» (м. Кам’янець-Подільський – 2013 року); дипломантом І ступеня Відкритого фестивалю-конкурсу народної хореографії імені В. Глушенкова (м. Хмельницький – 2013 рік); дипломантом XIV Міжнародного фольклорного фестивалю в Празі ‒ липень 2014 рік; отримав Гран-прі Відкритого фестивалю конкурсу народної хореографії імені Володимира Глушенкова (м. Хмельницький – 2015 рік); дипломантом І Міжнародного мистецького фестивалю країн Карпатського регіону «Карпатський простір» (м. Івано-Франківськ – 2016 – 2020 роки); призером Всеукраїнського фестивалю конкурсу «Танцювальний оберіг» (м. Вінниця – 2016 рік); дипломантом Всеукраїнського фестивалю «Арканове коло» (м. Івано – Франківськ – 2015-2020 роки).

Квецко Ольга Ярославівна  балетмейстер ‒ постановник в Народному ансамблі пісні і танцю «Прикарпаття» палацу культури «Юність» м. Калуша Івано-Франківської області.

Авторські хореографічні постановки відзначаються оригінальністю, зберігають і пропагують традиції Прикарпатського краю, продемонстровані на сценах Праги (Чехія), Мюнхена (Німеччина), Києва, Львова, Харькова, Хмельницька, Вінниці та Івано – Франківська: “Барви Карпат”, “Бойківські забави”, “Легенда про Прута і Говерлу”, “Прикарпатські витинанки”, “Запорожці”, Буковинський танець “На царинці”, “Мамина надія”, “Карби пам’яті”, “Лісоруби”, “Дівочі мрії”, “Гопак” та інші.

З 2016 року Квецко Ольга Ярославівна – художній керівник школи мажореток “Сузір’я” (м. Калуш). За весь період своєї діяльності мажоретки здобули багато перемог на Всеукраїнських та Міжнародних фестивалях:

 • 2016-2020 рр. – приз глядацьких симпатій Міжнародного фестивалю духових оркестрів (Домброва Горніча, Польща);
 • 2016-2020 рік – учасник Міжнародного фестивалю духових оркестрів «Золотий лев» (м. Львів, Україна)
 • 2017 рік – переможці 14 Міжнародного конкурсу духових оркестрів, ІІ місце (м. Цвікау, Німеччина);
 • 2017- 2020 рік – приз глядацьких симпатій Міжнародного фестивалю духових оркестрів (Пулави, Польща);
 • 2018 рік – ІІ місце 56 Міжнародного конкурсу духових оркестрів (м. Бьозель, Німеччина)
 • 2019 рік – І місце на Міжнародному фестивалі-конкурсі в Греціїї (м. Неі Порі).

З 2022 року працює керівником ансамблю танцю “Дивоцвіт” Навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, який продовжив свою роботу та є переможцями конкурсів та фестивалів:

 • ГРАН-ПРІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу з різних напрямків хореографії “Кубок Прикарпаття” -2023 (INTERNATIONAL UNION OF DANCE EDUCATIONS).
 • І місце VII Всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної хореографії Героя України Мирослава Вантуха -2023.

 

 

E-mail: olha.kvetsko@pnu.edu.ua

Тел: 0506747524

orcid.org/0000-0003-3419-4993

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника