МОНІТОРИНГ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

ВЗІРЦІ АНКЕТ

Анкета оцінювання освітнього процесу у Прикарпатському національному університеті ім.. Василя Стефаника

Анкета для роботодавців щодо покращення якості освітніх послуг

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника

Анкети з академічної доброчесності студента та вирішення конфліктних ситуацій

 

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ

Результати оцінювання освітнього процесу у Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника

Результати анкетування роботодавців щодо покращення якості освітніх послуг

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника

Результати  анкетування з  академічної  доброчесністі  студента та вирішення конфліктних ситуацій