Наукова робота

9 лютого 2017 року – на спільному засіданні кафедри сценічного мистецтва і хореографії та кафедри дизайну і теорії мистецтва відбувся попередній захист дисертації асистента кафедри сценічного мистецтва і хореографії Осадчук Тетяни Романівни на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 «Теорія та історія культури» на тему «Творчість Федора Стригуна у контексті театральної культури України останньої третини ХХ – початку ХХІ століття».

 

 

Науковий керівник – кандидат історичних наук, професор А. В. Грицан.

Рецензенти:

кандидат мистецтвознавства, доцент Н. В. Кукуруза;

кандидат мистецтвознавства, доцент Ю. І. Волощук.

 

11 липня 2016 року – в спеціалізованій раді Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України відбувся захист дисертації викладача кафедри сценічного мистецтва і хореографії, доцента Кукурузи Надії Вікторівни на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.02 «Театральне мистецтво» на тему «Втілення літературної композиції в українському сценічному мистецтві: жанрова й формотворча специфіка, історична динаміка».