Обсяги прийому вступників (на основі повної загальної середньої освіти). Хореогроафія

Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензійні обсяги та нормативні терміни навчання Державний вищий навчальний заклад “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Освітній ступінь: Бакалавр;

Спеціальність: 024 Хореорафія; Освітня програма: Хореографія

Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Джерело фінансування
Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання
Кількість Кількість Термін Термін Бюджет, контракт
20 3р 10м Бюджет, контракт