Обсяги прийому вступників (на основі повної загальної середньої освіти). Сценічне мистецтво

Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується  прийом на навчання, ліцензійні обсяги та нормативні терміни навчання
Державний вищий навчальний заклад “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Освітній ступінь: Бакалавр;

Спеціальність: 026 Сценічне мистецтво; Освітня програма: Сценічне мистецтво

Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Джерело фінансування
Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання
Кількість Кількість Термін Термін Бюджет, контракт
30 3р 10м Бюджет, контракт