Перелік конкурсних предметів (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста). Хореографія.

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Державний вищий навчальний заклад “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Освітній ступінь: Бакалавр;

Спеціальність: 024 Хореографія; Освітня програма: Хореографія.

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів) Коефіцієнт Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання поза конкурсом Джерело фінансування
Назва Кількість Бюджет, контракт
1. Творчий конкурс (класичний і народний танець) 1 100 Контракт
2. Середній бал документа про освіту 1 Контракт