План наукової діяльності

ПЛАН НАУКОВОЇ РОБОТИ
№ з/п Вид  роботи Підсумковий результат (рукопис, друкована праця, обсяг, тираж тощо) Виконавець Строк виконан-ня Відмітка про виконан-ня
1 2 3 4 5 6
1 Один раз в семестр заслуховувати викладачів кафедри про результати науково- дослідної роботи. Викладачі кафедри 12.2019р.

05.2020р.

2 Підготувати наукові розвідки викладачів кафедри для участі в науковій конференції. Викладачі кафедри 12.2019р.

04.2020р.

3 На засіданні кафедри заслуховувати звіти про науково- методичні дослідження викладачів кафедри. Завідувач кафедри 03.2020р.
4 Підготувати студентів до участі в олімпіадах різних рівнів та наукових конференціях. Викладачі кафедри Протягом року
5 Звітувати про виконання індивідуальних планів викладачів. Завідувач кафедри 8.2019р.
Залучати викладачів кафедри до друкування статей у наукових вісниках, журналах та інших виданнях. Завідувач кафедри Протягом року
7 Визначення обсягу наукової роботи викладачів на 2017-2018 н. р. Завідувач кафедри 06.2020р.