Прокоп’як Віра Богданівна

 

Асистент кафедри сценічного мистецтва і хореографії

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народилась 25 червня 1991 року в м. Городенка (Івано-Франківська область).

2007 р. -2012 р. –  навчалась на кафедрі театрального мистецтва та хореографії Інституту мистецтв ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” за спеціальністю “Театральне мистецтво” та отримала кваліфікацію “Режисер естради і масових свят”.

2012 р – 2017 р. – аспірант кафедри дизайну і теорії мистецтва (з відривом від виробництва) ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури. Науковий керівник – канд. іст. наук, професор А. В. Грицан. Тема дисертації: “Театральне мистецтво у Галичині періоду німецької окупації (1941-1944 рр.)”.

З 2012 року – асистент кафедри театрального та хореографічного мистецтва (з 2017 – кафедра сценічного мистецтва і хореографії).

Забезпечує викладання дисциплін: “Грим”, “Сценічна мова”, “Сценарна майстерність”, “Майстерність ведучого”, “Розмовний жанр на естраді”, “Історія естради і масових свят”.

Розробник комплексу методичного забезпечення  з дисциплін: “Грим”, “Сценарна майстерність”, “Історія естради і масових свят”.

СТАТТІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ.

  1. Прокоп’як В. Б. Політика німецької окупаційної влади щодо українських професійних театрів у Галичині (1941-1944 рр.) [Текст] / Віра Богданівна Прокоп’як // Галичина. – 2013. – Ч. 24. – С. 326-331. – С. 326-331.
  2. Прокоп’як В. Б. Аматорський театральний рух як чинник національно-культурного життя Галичини періоду німецької окупації (1941-1944) [Текст] / Віра Богданівна Прокоп’як // Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство. – К.: Міленіум, 2016. – Вип. І(6). – С.113-119
  3. Прокоп’як В. Б. Театральне мистецтво у Галичині періоду німецької окупації (1941-1944 роки)): джерела дослідження [Текст] / Віра Богданівна Прокоп’як // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство / [за ред. О.С.Смоляка]. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2017. – №2 (вип. 37). – С.142-152

 

СТАТТІ У НАУКОВИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ ІНШИХ КРАЇН.

  1. Прокоп’як Віра. Роль українських організацій та фахових об’єднань у діяльності національних професійних театрів Галичини періоду німецької окупації (1941-1944 рр.) [Текст]  / Віра Прокоп’як //  Spheres of culture. Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies /Ed. By Ihor Nabytovych. – Lublin, 2014 – Vol. 8. – P. 403-412.

 

СТАТТІ У ЗБІРНИКАХ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЙ.

  1. Прокоп’як В. Б. Українські професійні театри Галичини в умовах «нового німецького порядку» (1941-1944 рр.) / В. Б. Прокоп’як // Гуманітарний корпус: зб. наук. статтей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії  ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукові пошуки: актуальні проблеми теорії і практики» – Вип.4.- Вінниця:ТОВ «Ніланд-ЛТД», 2015.- С.186-189.
  2. Прокоп’як В.Б. Організаційні засади українських театрів Галичини періоду німецької окупації (1941-1944) / В.Б.Прокоп’як // Наука, освіта, суспільство очима молодих: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. – Рівне: РВВ РДГУ. – 2017. – С. 331-332
  3. Прокоп’як В. Театральні процеси у Галичині періоду німецької окупації (1941-1944): сучасний  історіографічний дискурс//В.Прокоп’як // Мистецький процес у новій культурно-цивілізаційній реальності: сталі цінності та подолання стереотипів: матеріали науково практичної конференції ЛНАМ 23 травня 2017. –  Львів:ЛНАМ, 2017. – С. 50-51
  4. Прокоп’як В.Б. Аматорський театральний рух Галичини у системі діяльності українських освітніх товариств / В.Б. Прокоп’як // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах: матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції, 24-25 березня 2017, м.Дніпро. Частина ІІ. – Дніпро СПД «Охотнік», 2017. – С.29-31

2007 р. – Лауреат ХVІ Всеукраїнського конкурсу читців присвячений памяті Т.Г.Шевченка, м. Київ.

2011 р. – Лауреат Першого відкритого конкурсу молодих акторів Оксани Затварської, м. Івано-Франківськ.

Ведуча інститутських та університетських заходів – День Знань, День університету, концерти дуету акордеоністів “Концертіно”, Всеукраїнський конкурс молодих вокалістів імені Ірини Маланюк, 15-річчя Інституту мистецтв та ін.

Автор сценарію і режисер-постановник обласного літературно-мистецького дійства “Мамо, ти найдорожча за усіх” (творчий консультант – заслужений діяч мистецтв України, професор А.В.Грицан)