РОБОЧІ ПРОГРАМИ ТА СИЛАБУСИ 024 ХОРЕОГРАФІЯ

Цикл загальної підготовки

Обов’язкові дисципліни

ГС 1 Історія України

ГС 2  Історія українскьої культури

ГС 3  Українська мова

ГС 4 Філософія

Вибіркові дисципліни

(Дисципліни за вибором ВНЗ)

СВЗ 1.1 Безпека життєдіяльності та цивільний захист

СВЗ 1.2 Іноземна мова (Німецька)

СВЗ 1.2  Іноземна мова (Англійська)

 

(Дисципліни вільного вибору студента)

СВС 1.1 Культура і мистецтво української діаспори

СВС 1.2 Історія суміжних видів мистецтва

СВС 1.3 Філософія мистецтва

СВС 1.4 Художня культура Прикарпаття

СВС 1.5 Силабус-Етнологія

СВС 1.6 Силабус менеджмент культури і мистецтва

Цикл професійної підготовки

Обов`язкові дисципліни.

(Теоретична підготовка)

ППО 1 Класичний танець

ППО 2 Народно-сценічний танць

ППО 3 Мистецтво балетмейстера

ППО 4  Історія мистецтв

(Практична підготовка)

 

ПП 1 Навчальна практика 

ПП 2 Виробнича практика

ПП 3 Курсова робота Мистецтво балетмейстера

ПП 4 Курсова робота Методика роботи з хореографічним колективом

 

Вибіркові дисципліни

(Дисципліни за вибором ВНЗ)

СВЗ 2.1 Тренаж

СВЗ 2.2 Історико-побутовий танець

СВЗ 2.3 Методика викладання віртуозних рухів

СВЗ 2.4 Методика роботи з хореографічним колективом

СВЗ 2.5 Ансамбль

(Дисципліни вільного вибору студента)

СВС 2.1 Імпровізація

СВС 2.2 Сучасні напрямки хореографії

СВС 2.3 Сучасний  танець

СВС 2.4 Спортивний бальний танець

СВС 2.5 Український народно-сценічний танець

СВС 2.6 Зразки народної  хореографії

СВС 2.7 Автентичний танець

СВС 2.8 Акторська майстерність та режисура в хореографії

СВС 2.9 Музична грамота та інструмент (фортепіано)

СВС 2.10 Музична грамота та інструмент (баян)