Строки подачі заяв, проведення вступних випробувань, зарахування (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста)

Для вступу на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) або на перший курс (зі скороченим терміном навчання) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу за денною формою навчання:

Етап Терміни
Денна форма навчання/Заочна форма навчання
Прийом заяв та документів розпочинається: 13 липня
закінчується: о 18.00 22 липня
Фахові вступні випробування проводяться: з 23 липня до 30 липня
Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників: 01 серпня
Виконання вступниками вимог до зарахування, які отримали рекомендації: за державним замовленням
до 04 серпня
за кошти фізичних та юридичних осіб
до 08 серпня
Терміни зарахування вступників: за державним замовленням
05 серпня
за кошти фізичних та юридичних осіб
10 серпня