Строки подачі заяв, проведення вступних випробувань, зарахування (на основі повної загальної середньої освіти)

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формою навчання:

Етап Терміни
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається: 01 серпня
Реєстрація для участі у творчому конкурсі на місця державного та регіонального замовлення
розпочинається: 24 липня
закінчується: 9 серпня
Прийом заяв та документів
розпочинається: 13 серпня
закінчується для осіб, які вступають на основі творчих конкурсів: о 18.00 16 серпня
закінчується для осіб, які вступають за результатами творчих конкурсів, складених з 1 по 12 серпня: о 18.00 22 серпня
Творчі заліки проводяться у кілька сесій: з 01 до 22 липня
Творчі конкурси проводяться в кілька сесій:
для вступників на місця державного та регіонального замовлення за графіком, що має бути поданим до 15 березня на погодження до Міністерства освіти і науки України: з 01 по 10 липня (12 липня для спеціальності 025 «Музичне мистецтво») включно
додаткові сесії творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб: з 11 по 22 липня
вступні іспити проводяться: з 17 до 22 липня включно
співбесіди проводяться: з 17 до 19 липня включно
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюється: не пізніше 12.00 20 липня
Вступники, які отримали рекомендації до зарахування за результатами співбесіди, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення, а також подати письмову заяву про виключення заяв на інші місця державного замовлення: до 10.00 22 липня
Зарахування вступників рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди за державним замовленням відбувається: не пізніше 15.00 22 липня
Заяви зарахованих осіб за результатами співбесіди на інші місця державного замовлення виключаються впродовж: 22 липня
Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1 та квотою-3, квотою-4), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюються: не пізніше 18.00 26 липня
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення: до 18.00 31 липня
Зарахування вступників за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) проводиться: не пізніше 12.00 01 серпня
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції здійснюється: не раніше 12.00 01 серпня
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб: до 07 серпня
Зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб: 08 серпня
переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб: не пізніше 09 серпня