Силабуси 024 Хореографія (2020)

СИЛАБУСИ 024 ХОРЕОГРАФІЯ (2020)

НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Цикл загальної підготовки

Цикл професійної підготовки

Теоретична підготовка

ОК 6 Теорія і методика класичного танцю (2020)

ОК 8 Мистецтво балетмейстера (2020)

ОК 9 Історія хореографічного м-ва (2020)

ОК 12  МРХК (2020)

ОК 13 Теорія і методика викладання українського народно-сценічного танцю (2020)

ОК 15 Анатомія,фізіологія та безпека життєдіяльності в хореографії

 

Практична підготовка

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Цикл загальної підготовки

Цикл професійної підготовки

ВК 13 Ансамбль народного танцю (2020)

ВК 16 Тренаж (2020)

ВК 18 Методика викладання віртуозних рухів(2020)

ВК 19 Акторська майстерність та режисура в хореографії (2020)