Силабуси 024 Хореографія (2020)

СИЛАБУСИ 024 ХОРЕОГРАФІЯ (2020)

НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Цикл загальної підготовки

Цикл професійної підготовки

Теоретична підготовка

ОК 6 Теорія і методика  викладання класичного танцю (2020)

ОК 8 Мистецтво балетмейстера (2020)

ОК 9 Історія хореографічного м-ва (2020)

ОК 12  МРХК (2020)

ОК 13 Теорія і методика викладання українського народно-сценічного танцю (2020)

ОК 14 Партерний екзерсис (2020)

ОК 15 Анатомія,фізіологія та безпека життєдіяльності в хореографії

 

Практична підготовка

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Цикл загальної підготовки

ВК 1 Культура і мистецтво української діаспори

ВК 2 Історія суміжних видів мистецтв

ВК 3 Філософія мистецтв

ВК 4 Художня культура Прикарпаття

ВК 5 Етнологія

ВК 6 Менеджмент культури і мистецтва

Цикл професійної підготовки

ВК 7 Теорія і методика викладання народно-сценічного танцю

ВК 8 Зразки народної хореографії

ВК 9 Теорія і методика викладання сучасного танцю

ВК 10 Теорія і методика викладання спортивного танцю

ВК 11 Автентичний танець

ВК 12 Історико-побутовий танець

ВК 13 Ансамбль народного танцю (2020)

ВК 14 Ансамбль класичного танцю

ВК 15 Ансамбль сучасного танцю

ВК 16 Тренаж (2020)

ВК 17 Гімнастика та акробатика в хореографії

ВК 18 Методика викладання віртуозних рухів(2020)

ВК 19 Акторська майстерність та режисура в хореографії (2020)