На базі Львівського національного університету імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії відбулась ХVІ Всеукраїнська науково-практичній конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «ХОРЕОГРАФІЧНА КУЛЬТУРА – МИСТЕЦЬКІ ВИМІРИ», де здобувачка 4 курсу (першого) бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 024 Хореографія кафедри сценічного мистецтва і хореографії навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Владислава Бабинець виступила з доповіддю на тему “МИСТЕЦТВО ВИРАЗНОСТІ ЗАСОБАМИ СУЧАСНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ”, науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри сценічного мистецтва і хореографії Квецко Ольга Ярославівна.